Dzieci w Rodzinie

W Polsce co roku około 14 tysięcy dzieci jest odbieranych rodzicom i każdego roku około 25 tysięcy dzieci wychowuje się w pieczy zastępczej. Z powodu braku wystarczającej ilości odpowiednich rodzin zastępczych większość tych dzieci umieszczana jest w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

matka i dziecko
Matka i Córka

Dzieci te pochodzą często ze środowisk patologicznych charakteryzujących się zwykle nadużywaniem alkoholu, przemocą i co się z tym wiąże zaniedbaniem dzieci. W domach dziecka dzieci te są pod opieką wychowawców, otrzymują wyżywienie i ubranie oraz chodzą regularnie do szkoły lecz ze względu na specyficzne warunki panujące w instytucjach takich jak domy dziecka nie nawiązują bliższych pozytywnych relacji potrzebnych do wszechstronnego prawidłowego rozwoju socio-emocjonalnego. To powoduje, że dłuższy pobyt dziecka w takiej instytucji ma bardzo negatywny wpływ na jego rozwój.

W ostatnich latach przeprowadza się w tej dziedzinie coraz więcej badań. Rezultaty tych badań powodują, że wielu naukowców z różnych dziedzin, takich jak socjolodzy, pedagodzy, psycholodzy itp. biją na alarm gdyż w szczególności brak możliwości nawiązania bliskich więzi z ważną dla dziecka osobą jest głównym powodem późniejszych zaburzeń, które nie kontrolowane niszczą szanse dziecka na zdobycie umiejętności koniecznych dla funkcjonowania w relacjach z innymi.

Fundacja DZIECI W RODZINIE pragnie przeciwdziałać i zapobiegać umieszczaniu dzieci w domu dziecka poprzez wspieranie rodzica, który poprzez współpracę z nami zdobywa konieczne umiejętności radzenia sobie w życiu tak aby zapewnić dobry byt swojemu dziecku.

Fundacja „Dzieci w Rodzinie” powstała 1 czerwca 2012 roku. Jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie.

Nr. KRS 432572

W swojej obecnej działalności Fundacja pomaga młodym dziewczętom które opuściły Dom Dziecka w starcie życiowym. Pomagamy i wspieramy proces usamodzielniania się w każdej sferze życia a szczególnie w odkrywaniu i rozwijaniu indywidualnych talentów i planowaniu przyszłości. Ponieważ niektóre z dziewcząt mają swoje własne małe dzieci pomagamy im w rozwijaniu swoich umiejętności rodzicielskich.

Dziewczęta chcą rozpocząć nowe życie bez niepotrzebnych obciążeń i zapomnieć o tragediach i przemocy, dlatego ze względu na ochronę ich danych osobowych i z szacunku dla osób objętych naszą pomocą nie umieszczamy na tej stronie żadnych zdjęć ani informacji o charakterze osobistym.

Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej lub wspierać naszą działalność proszę o kontakt tutaj:

Kontakt

 

One thought to “Dzieci w Rodzinie”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *